Zrinko Novosel, doktorand

Rođen je u Zagrebu 1989., gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu završio je preddiplomski studij povijesti 2011. godine, a 2014. diplomirao. Za vrijeme studija bio je suradnik u društvu studenata povijesti „Ivan Lučić-Lucius“ i član uredništva istoimenog časopisa. Glavni je urednik serijske publikacije Biblioteka Dies Historiae. 2014. godine upisao je MA program na Central European University (History department), koji je završio 2015. Od travnja 2016. do 2017. godine radio je u Hrvatskom institutu za povijest u programu stručnog osposobljavanja na projektu „Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj (18. i 19. stoljeće).“ U sklopu tog projekta surađivao je na objavi izvorne građe, izradi baze podataka, a bio je jedan od izlagača na međunarodnoj konferenciji Being a Student in the Habsburg Monarchy (Zagreb, 18. – 19. svibnja 2017.). Njegovi istraživački interesi vezani su uz intelektualnu povijest i memoarsku literaturu „dugog“ 19. stoljeća.

U sklopu projekta istraživat će utjecaje europskih idejnih strujanja i recepciju pojedinih ideja kod hrvatske intelektualne elite, i to prvenstveno kod profesora angažiranih na Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu. Pritom će komparirati njihovu ulogu u Hrvatskoj s ulogama visokoškolskih profesora u Mađarskoj te u austrijskim i češkim zemljama. Istraživanje će provesti na arhivskoj građi i dostupnim djelima profesora, osobito udžbenicima.

Bibliografija:

1.„Biblioteka Dies Historiae: Voda i njezina uloga kroz povijest, ur. Filip Novosel, Hrvatski Studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2011., 203 str.“, Ekonomska i ekohistorija, 8 (2012), 170 – 171. (prikaz)
2.„Ivan Lučić Lucius“, Zbornik radova društva studenata povijesti „Ivan Lučić-Lucius“, 16 – 17, (2012), 219 – 231.
3. Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj, knjiga I, Zakonodavni okvir, Zrinko Novosel (suradnik na pripremi izvora), Zagreb, 2017.
4. Prilozi iz hrvatske historiografije. Zbornik radova sa znanstvenih kolokvija 2009. – 2011., Zrinko Novosel (ur.), Zagreb, 2012.
5. „Rijeka Sava u povijesti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18. – 19. listopada 2013., ur. Branko Ostajmer, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod 2015., 603 str.“, Zbornik odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti, 33 (2015), 322 – 326. (prikaz)

U sklopu projekta istraživat će utjecaje europskih idejnih strujanja i recepciju pojedinih ideja kod hrvatske intelektualne elite, i to prvenstveno kod profesora angažiranih na Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu. Pritom će komparirati njihovu ulogu u Hrvatskoj s ulogama visokoškolskih profesora u Mađarskoj te u austrijskim i češkim zemljama. Istraživanje će provesti na arhivskoj građi i dostupnim djelima profesora, osobito udžbenicima. Istraživat će i utjecaj modernizacijskih ideja europske provenijencije na razvoj javne uprave i javnozdravstvenog sustava u Hrvatskoj u 18. stoljeću. U tim aspektima istraživanja konzultantica Ivana Horbec pružit će mu stručnu potporu i savjete.

CROSBI