Na svakom u seriji od sedam znanstvenih kolokvija pod naslovom Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije, predviđeno je predstavljanje dva istraživanja na temu relevantnu za projekt EuKor, od kojih će barem jedno biti inozemno. Na taj se način namjerava potaknuti diskusija o različitim modelima i iskustvima intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije. Prve tri godine projekta planirano je održati po dva kolokvija, a u četvrtoj godini jedan.

Ovdje pogledajte sažetke održanih kolokvija.

2. znanstveni kolokvij

U srijedu, 5. lipnja 2019. godine u "Zlatnoj dvorani" Hrvatskog instituta za povijest, održan je 2. znanstveni kolokvij iz serije Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije. Tematski orijentiranim na političku kulturu i parlamentarni...

1. znanstveni kolokvij

U ponedjeljak, 8. travnja 2019. godine, u Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest, održan je prvi od sedam znanstvenih kolokvija iz niza „Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije,“ planiranih u sklopu provedbe...