Na svakom u seriji od sedam znanstvenih kolokvija pod naslovom Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije, predviđeno je predstavljanje dva istraživanja na temu relevantnu za projekt EuKor, od kojih će barem jedno biti inozemno. Na taj se način namjerava potaknuti diskusija o različitim modelima i iskustvima intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije. Prve tri godine projekta planirano je održati po dva kolokvija, a u četvrtoj godini jedan.

Ovdje pogledajte sažetke održanih kolokvija.

5. znanstveni kolokvij

Protuepidemijske mjere na periferiji Habsburške Monarhije bila je tema petog u nizu znanstvenih kolokvija iz serije “Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije” koji se održao u četvrtak 31. ožujka 2022. godine. Kolokvij je...

4. znanstveni kolokvij

Četvrti u nizu znanstvenih kolokvija iz serije “Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije” održan je u petak, 11. ožujka 2022. u organizaciji suradnice na projektu EuKor, izv. prof. dr. sc. Mirele Krešić. Na kolokviju su svoja...

3. znanstveni kolokvij

U organizaciji suradnika na projektu EuKor održan je treći od sedam znanstvenih kolokvija u seriji “Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije.” Prof. dr. Edvard Protner (Sveučilište u Mariboru, Filozofski fakultet) i prof. Dr. habil....

2. znanstveni kolokvij

U srijedu, 5. lipnja 2019. godine u "Zlatnoj dvorani" Hrvatskog instituta za povijest, održan je 2. znanstveni kolokvij iz serije Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije. Tematski orijentiranim na političku kulturu i parlamentarni...

1. znanstveni kolokvij

U ponedjeljak, 8. travnja 2019. godine, u Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest, održan je prvi od sedam znanstvenih kolokvija iz niza „Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije,“ planiranih u sklopu provedbe...