Dr. sc. Štefka Batinić

Rođena je 1961. Diplomirala je 1988. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2014. doktorirala s temom „Povijesni razvoj i recepcija reformne pedagogije u Hrvatskoj“. Od 1994. radi u Hrvatskome školskom muzeju, a od 2017. je ravnateljica Muzeja. Kao stipendistica Austrijskog kulturnog foruma boravila je dva mjeseca 1997. u Međunarodnom institutu za dječju i omladinsku književnost i istraživanje čitanja u Beču. Vanjska je suradnica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu (od 2007. do 2016.) te na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Područja njezina znanstvenog interesa su povijest pedagogije i školstva te povijest djetinjstva. Glavna je urednica Anala za povijest odgoja. Samostalno i u koautorstvu priredila je pet studijskih izložaba s katalozima, aktivno sudjelovala na konferencijama u zemlji i inozemstvu te objavila više znanstvenih i stručnih radova.

Istraživat će utjecaje istaknutih europskih pedagoga na razvoj pedagogije u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do početka Prvoga svjetskog rata, a napose recepciju pedagogije Johanna Friedricha Herbarta u Hrvatskoj i kreativno prihvaćanje ideja europske reformne pedagogije u Hrvatskoj na početku 20. stoljeća.

Izbor radova relevantnih za projekt:
1. Batinić, Štefka. 2016. Učitelji „pedagoškoga“ stoljeća. Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru : od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara. Ur. Lovorka Čoralić … [et al.]. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, str. 411-421.
2. Batinić, Štefka i Igor Radeka. 2013. The Development and Prospects of Teacher Education in Croatia. History of Education & Children’s Literature, 8(1), str. 43-62.
3. Protner, E.; Z. Medveš, Š. Batinić, S. Miovska Spaseva, I. Radeka, V. Spasenović, S. Šušnjara, V. Zorić, N. Vujisić Živković. 2012. The Development of Teacher Training in the States of Former Yugoslavia. U: Lehrerbildung in Europa – Geschichte, Struktur und Reform, Frankfurt am Main et al. : Lang, str. 239-265.
4. Batinić, Štefka. 2009. “Reformpädagogik” vor und nach der Reformpädagogik. U: Protner, E.,Wakounig, V. i Kroflič, R. (ur.), Pädagogische Konzeptionen zwischen Vergangenheit und Zukunft. Frankfurt a. M.: Peter Lang, str. 125-135.

CROSBI