O projektu

Polazeći od hipoteze da su temelji za izgradnju Hrvatske kao moderne države postavljeni tijekom 18. i dugog 19. stoljeća cilj projekta je istražiti transfer i recepciju različitih ideja i idejnih strujanja europske provenijencije u političkom i kulturnom životu Hrvatske koje su pridonijele oblikovanju europskog identiteta Hrvatske i njezinom preoblikovanju u modernu državu. Istraživanja će polaziti od rubnog geopolitičkog položaja hrvatskih zemalja koji je stoljećima bio sjecište putova i civilizacijskih okvira – mediteranskog, zapadnoeuropskog i euroazijskog – i analizirat će na koji je način on utjecao na transfer političkih i kulturnih ideja iz drugih europskih zemalja. Istraživanjem će se nastojati rekonstruirati korelacije između novih europskih ideja i hrvatskih tradicionalnih političkih i kulturnih obrazaca.

Propitivat će se europski idejni utjecaji na razvoj parlamentarnog sustava i parlamentarne kulture u Hrvatskoj, na postavljanje temelja moderne javne uprave, javnozdravstvenog sustava i školstva te na transfer ideja na području privatnog prava i književnosti. Istraživat će se i veze istaknutih europskih intelektualaca s nekim uglednim hrvatskim političkim i kulturnim djelatnicima. Istraživanje će se temeljiti na komparativnoj metodi i studijama slučaja (case studies) koje će se interpretirati primjenom teorije kulturnog transfera i drugih translacijskih teorija. Projekt će rezultirati nizom znanstvenih radova u međunarodno indeksiranim časopisima i zbornicima, dvjema e-knjigama i digitalnim repozitorijem koji će biti javno dostupan na mrežnoj stranici projekta te organiziranjem nekoliko znanstvenih kolokvija uz sudjelovanje relevantnih inozemnih i domaćih stručnjaka.