dr. sc. Marijan Šabić

Marijan Šabić rođen je 1974. u Slavonskom Brodu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je komparativnu književnost i bohemistiku (1998.), magistrirao književnu kroatistiku, diplomirao bibliotekarstvo (2003.) i doktorirao slavistiku s temom Češka književnost i kultura u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća (2007.). Od rujna 1999. do svibnja 2003. radio je kao osnovnoškolski knjižničar u Slavonskom Brodu. Od lipnja 2003. bio je bibliotekar slavonskobrodske Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, od prosinca 2007. u Podružnici je zaposlen kao znanstveni novak, a od prosinca 2017. kao stručni savjetnik. Od 2008. do 2011. kao vanjski suradnik sudjelovao je u izvođenju nastave iz kolegija Slovačka književnost do kraja 19. stoljeća na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Izabran je u znanstveno zvanje u polju filologije (viši znanstveni suradnik, 2012.) i u interdisciplinarnom polju kroatologije (zvanstveni suradnik, 2016.). Tijekom 2007. godine bio je suradnik na projektu Slavonija, Srijem i Baranja 1860-1945: politika, društvo, kultura, a od prosinca 2007. – do 2013. bio je zaposlen kao znanstveni novak na projektu Oblikovanje hrvatskog kulturnog i socijalnog identiteta 1900.-1990. Od 2008. član je uredništva i tajnik historiografskog znanstvenog časopisa Scrinia Slavonica.
Na primjerima veza istaknutih hrvatskih intelektualaca s češkom i slovačkom sredinom istraživat će češko-hrvatske i slovačko-hrvatske kulturne i književne transfere u 19. stoljeću. Posebnu će pozornost posvetiti razmjeni ideja između čeških, slovačkih i hrvatskih intelektualaca na polju srednjeg i visokog školstva, izdavanja glagoljskih spomenika i jezikoslovnih pitanja.

Izabrana bibliografija relevantna za projekt:
1. Feljtonistički diskurz i nacionalnointegracijska paradigma. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2003.
2. Iz zlatnog Praga : češka književnost i kultura u hrvatskoj književnoj periodici 1835. – 1903. Zagreb : Filozofski fakultet : Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2009.
3. Hrvatsko-češke književne veze : XIX. i početak XX. stoljeća. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2013.
4. Šabić, Marijan – Černý, Marcel (prir.). Matija Mesić i češki i slovački suvremenici (pisma 1846. – 1875.). Slavonski Brod ; Prag : Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje ; Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2016.

CROSBI