Dr. sc. Jasna Turkalj

Rođena je u Zagrebu. Studij povijesti i arheologije završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na istom Sveučilištu obranila je 1998. magistarski rad pod naslovom „Značaj Starčevićevih i Kvaternikovih ideja u pravaškom tisku i politici do Rakovice (1867.-1871.)“, te 2002. doktorsku disertaciju „Nositelji pravaške misli 80.-ih godina 19. stoljeća“. Od 1. travnja 1995. zaposlena je u Hrvatskom institutu za povijest na kojem je od tada bila suradnik na projektima: „Povijest političke misli i političkih stranaka u Hrvata od 18.-20. stoljeća“, „Politički život u hrvatskom društvu od druge polovice 19. stoljeća do početka 20. stoljeća“, „Politički život u hrvatskom društvu od 1840.-ih do 1940.-ih godina“.U znanstveno zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 2009. godine, a 2010. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Studijskom odjelu povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Bila je 2013. voditeljica projekta Katolička crkva u susretu s ideologijama i političkim programima te nositeljica jednogodišnjeg projekta Asymmetric Balkans koji se 2014. izvodio u suradnji Hrvatskog instituta za povijest s Katedrom za proučavanje konflikata i mira (Chair of Research on Conflict and Peace), Humanističkog fakulteta Sveučilišta u Szczecinu – Poljska. Od 2002. do 2008. bila je urednica znanstvenog časopisa Povijesni prilozi. Bila je članica Organizacijskih ili Znanstvenih odbora 20-ak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i kongresa. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od 2010./2011. predaje na preddiplomskom studiju kolegij Hrvatske zemlje u 19. stoljeću. Od 2011. ravnateljica je Hrvatskog instituta za povijest.
U sklopu projekta dr. sc. Jasna Turkalj u komparativnom diskursu istraživat će razvoj parlamentarizma u Hrvatskoj, odnosno parlamentarne procedure na temelju poslovnika Hrvatskog sabora (prvi je donesen 1861. godine) i njihovu praktičnu primjenu. Istraživat će i razvoj parlamentarne kulture, primjerice, slobodu govora i pitanje imuniteta saborskih zastupnika, pitanje političke korupcije, izborne kampanje i sl.
Izabrana bibliografija vezana za temu projekta:
1. Turkalj, Jasna. Pravaški pokret 1878.-1887. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2009.
2. Švoger, Vlasta – Turkalj, Jasna. „Die Pressefreiheit in Kroatien vom Ende der vierziger bis Mitte der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts – gesetzliche Regelung und Praxis“, Kroatisch-ungarische öffentlich-rechtliche Verhältnisse zur Zeit der Doppelmonarchie, ur. Gábor Máthá, Barna Mezey. Budapest: Eötvös University Press, 2015, 293-344.
3. Švoger, Vlasta – Turkalj, Jasna (ed.), Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u „dugom“ 19. stoljeću. Zagreb: Matica hrvatska, 2016.

CROSBI