(Ne)prihvaćanje europskih idejnih strujanja u Hrvatskoj u 18. i 19. stoljeću: transferi ideja, znanja i praksi na političkom i kulturnom polju

Ovom publikacijom se u sažetom obliku predstavljaju teme, izvori i literatura koje su suradnici na projektu EuKor pripremili za objavu u časopisu Review of Croatian History (vol. 19, br. 1, 2023). Odabranim temama iz područja političkih i kulturnih transfera u Hrvatskoj 18. i 19. stoljeća, suradnici zaokružuju svoj istraživački rad na projektu.

Istraživački rad suradnika na projektu EuKor, obuhvaćen ovom knjigom, prezentiran je i na projektnoj radionici održanoj 1. lipnja 2023. godine.

E-knjigu možete preuzeti ovdje:

E-knjiga_EuKor_materijali s radionice_FINAL