Nedavno objavljena knjiga u autorstvu suradnica na projektu EuKor, Jasne Turkalj i Vlaste Švoger, dostupna je i u digitalnom obliku te ju možete preuzeti ovdje:

Turkalj_Svoger_Poslovnici_Hrv_sabora_1861-1918