Ciljevi

Osnovni cilj istraživanja je razumjeti modele, okolnosti i razloge transfera i recepcije idejnih strujanja europske provenijencije u političkom životu Hrvatske tijekom 18. i „dugog“ 19. stoljeća, odnosno u početnom razdoblju izgradnje Hrvatske kao moderne države, kao i razumjeti razloge i okolnosti otpora tim utjecajima. Smatramo da upravo kroz razumijevanje njihove recepcije, prilagodbe lokalnim prilikama ili njihova odbijanja možemo cjelovitije pojmiti temelje oblikovanja europskog identiteta Hrvatske.U okviru projekta, nadalje, planiramo odgovoriti na sljedeća istraživačka pitanja: U kakvim je okolnostima i putem kojih modela politička i intelektualna elita Hrvatske dolazila u doticaj s europskim idejnim strujanjima? Koji su osnovni motivi prihvaćanja novih ideja?

Uz pomoć kojih strategija i iz kojih razloga su one modificirane i prilagođene lokalnim prilikama? U kolikoj su mjeri i u kojim okolnostima modernizacijski procesi bili nametnuti ‘odozgo’, odnosno od strane habsburških vladara i državnih struktura, a koliko su oni bili poticani/inicirani od strane hrvatske intelektualne elite? U kojim se oblicima i iz kojih razloga pružao otpor implementaciji novih ideja? Zbog kojih su razloga i u kojim okolnostima donošene političke odluke o očuvanju ‘starih’ obrazaca? Na koji način je prihvaćanje, odnosno odbijanje pojedinih ideja utjecalo na percepciju Hrvatske u Europi?