O dokumentu: Izvadak iz Kukuljevićeva govora na glavnoj skupštini Matice hrvatske u kojem je naglasio ulogu književnosti u duhovnom sazrijevanju pojedinaca i naroda te ulogu Matice hrvatske u izdavanju poučnih i zabavnih knjiga na hrvatskom jeziku.

Gdje se čuva izvornik: Izvještaj Matice hrvatske za pravnu god. 1885., Zagreb, 1886.

Autor: Ivan Kukuljević Sakcinski (1816.-1889.), političar, književnik, povjesničar, predsjednik Matice hrvatske

Datum nastanka dokumenta: 1885.

Ilustracija: Stjepan Kovačević, Ivan Kukuljević Sakcinski, u: Milan Grlović, Album zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća. Sto i pedeset životopisa, slika i vlastoručnih potpisa, Zagreb, 1898.-1900.

Ključne riječi: Ivan Kukuljević Sakcinski; hrvatski jezik; književnost na hrvatskom jeziku; usporedba hrvatskog s drugim jezicima; uloge književnosti; uloga Matice hrvatske u širenju književnosti na hrvatskom jeziku

Iz dokumenta:

„Slavna skupštino!
Ako se obazremo na duševni rad naše Matice hrvatske, moramo priznati, da je ona od njekoliko godina znatno promaknula našu poučnu i zabavnu knjigu. Navlastito mogu se plodovi poučuih knjiga našega družtva bez ikakova hvastanja uzporediti sa proizvodi srodnih družtva inih naobraženih naroda. (…)
Kritika viših slojeva koji ne čitaju knjige na hrvatskom jeziku!!! (…) Mnogi naši zemljaci od viših stališa, zajedno s onimi, koji se rado uz njih bud iz podlosti bud iz taštine, ako i nezvani, prislanjaju, poznadu jedva po imenu koju hr¬vatsku knjigu. Mnoge naše gospođe privikle su tražiti u tuđih jezicih svu svoju zabavu i duševnu nasladu, sisajući iz tuđih knjiga njeku namišljenu čarobnu uglađenost, dočim u svom hrvatskom jeziku, kojega niesu nikada dobro proučile, vide njeku primitivnost, da ne reknem prostotu, neznajući da je taj jezik jur prije njekoliko stoljeća svojom uglađenošću takmio se sa milozvučnim jezikom talijanskim, a svojim bogatstvom da se može usporediti s najuglađenijimi jezici svieta. (…)“