U koautorstvu suradnica na projektu EuKor, Vlaste Švoger i Jasne Turkalj, nastala je knjiga “Zdrav temelj za razvitak parlamentarnog života”? Poslovnici Hrvatskog sabora (1861.-1918.), koja predstavlja značajan iskorak u historijskom istraživanju političke povijesti i parlamentarne kulture druge polovice ‘dugog’ 19. stoljeća u Hrvatskoj. U knjizi, objavljenoj u nakladi Hrvatskog instituta za povijest, nalaze se znanstvene studije autorica, kao i odabrana izvorna građa te će ovo izdanje zasigurno predstavljati polazišnu točku za sve istraživače ove povijesne tematike.