Šesti u nizu znanstvenih kolokvija iz serije “Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije” održat će se 17. rujna 2022. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Organizatorica ovog kolokvija, koji će imati formu okruglog stola, te suradnica na projektu EuKor, Teodora Shek Brnardić, predstavit će svoje istraživanje na temu Što je to katoličko prosvjetiteljstvo? Pristupi istraživanju na primjeru zagrebačkog kanonika Baltazara Adama Krčelića, a  ugostit će dr. sc. Veroniku Čapsku, (Češka akademija znanosti, Institut za filozofiju), čije je izlaganje naslovljeno Textual practices and collaborative agency in Central Europe in the Eighteenth Century te dr. sc. Jonathana Singertona (Sveučilište u Innsbrucku), s istraživanjem Towards Global Histories of the Habsburg Lands, ca. 1500-1900.

Svojim izlaganjima ovi će istraživači ponuditi moguće odgovore na pitanja koja proizlaze iz suvremenih historiografskih pogleda na ranomodernu povijest Habsburške Monarhije: Koji su pristupi istraživanju žena i rodnih uloga u ranomodernoj povijesti i kako tome pomaže istraživanje tekstualnih praksi? Kako se Habsburška Monarhija uklapa u istraživanje atlantskoga svijeta? Kako globalnu povijest utkati u lokalne studije slučaja? Kako istraživati koncept prosvjetiteljstva u katoličkom kontekstu i kako tome pomaže koncept cirkulacije znanja? Koja je razlika između transnacionalnog i nacionalnog historiografskog pristupa? U konačnici, sudionici ovog znanstvenog kolokvija doprinijet će razumijevanju temeljnog pitanja koje stoji i u nazivu ovog kolokvija: Što je novo u povijesti Habsburške Monarhije?
Na kolokviju će biti prisutni i doktorandi poslijediplomskog studija predmoderne povijesti na Filozofkom fakultetu te će sudjelovati u naknadnoj raspravi.

Pozivnicu i program kolokvija, te literaturu vezanu uz izlaganja predavača možete preuzeti ovdje:

Pozivnica 6. kolokvij

6.Kolokvij_program_17.9.2022

Znanstveni kolokvij literatura