Predstavivši svoja istraživanja nastala u okviru projekta EuKor, Štefka Batinić i Vlasta Švoger sudjelovale su na znanstvenom skupu “Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta”, održanom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1. i 2. srpnja 2022. Suradnice na projektu izložile su predavanja o reformskim zahvatima u školskom sustavu te kurikularnom okviru prema kojem se hrvatski jezik podučavao u školama tijekom ‘dugog’ 19. stoljeća.

Program znanstvenog skupa te prezentacije Š. Batinić i V. Švoger možete preuzeti ovdje:

Znanstveni_skup_Hrvatski_jezik_Programska knjižica

Batinić_Hrvatski_NPP

V. Švoger – Reforme školstva u 19. st. i uloga hrvatskog jezika