Gdje se čuva izvornik: Nacionalna i sveučilišna knjižnica (Zagreb)

Naziv knjige: Katechismus u svih Francuskog cesarstva cirkvah uselan. U Karlovzu 1812. Czivil, y Militarzkom Knyg Pritiskanyu.

 

Autor: nepoznat

Datum nastanka dokumenta: 1812.

O dokumentu:

U Napoleonovo vrijeme Carski je katekizam trebao vrijediti kao jedini službeni tumač katoličke vjere. Od 1806. do 1813. godine doživio je čak 14 izdanja samo na talijanskom jeziku, a postojali su i španjolski, njemački, flamanski te poljski prijevodi. Izdanja Carskoga katekizma u Ilirskim pokrajinama osnovanim 1809. godine u tom su pogledu posebno zanimljiva. Naime, u Trstu, Ljubljani i Karlovcu 1811. i 1812. godine u cijelosti ili djelomice tiskana su čak četiri prijevoda, odnosno adaptirana izdanja na talijanskom, slovenskom, ilirskom tj. hrvatskom (štokavskoj ikavici) i njemačkom jeziku u skladu s jezičnom i školskom politikom generalnoga guvernera Ilirskih pokrajina Augusta Marmonta.

Ključne riječi:

Napoleon, kulturni imperijalizam, Carski katekizam

 

Iz dokumenta (str. 3-4):

 

 

U Dvoru Tulerien 4. Aprila 1806.

NAPOLEON

Cesar Francuski, Kralj Italianski.

 

Na objavljenje nashega ministra cerkovni posala jesmo zapovidili i zapovidamo z–ovim

  1. Art. za izpunienie 39.toga articula zakona od 18 germinal desetoga litta ovome decretu priklopljeni kathekismus od Njih Zvisnosti cardinala legata [Caprare] zaprijetan imase kroz slovotisk ocsito na znanje dati, i samo po njemu jedinom u svih katolicsanskih Cesarstva cirkvah ladatise.
  2. Art. Nash minister cerkovni posala ima ovog kathekismusa slovotisk preskerbiti, i on je sve k–tomu potribne priprave ucsiniti kroz deset godina osobite uvlastjen.

III. Art. Isti ovai decret imase u svakog katechisma prilicie uslovotisnut, i u nashih zakonov buletin postaviti.

  1. Art. Nashemu cerkovni posala ministru nalaxese ovai isti decret u zvershenost dopeljati.

Podpisat Hugues B. Maret

Matici jednakoglasno minister cerkovni posala

podpisat Portalis