A. F. Albely, Rudimenta politicae universalis aerarii, rukopis, 1824.

Izvor: Antun Ferdinand Albely, Rudimenta politicae universalis aerarii (Osnove opće financijalne znanosti), Zagreb, 1996.

Ilustracija 1: portret A. F. Albelyja na naslovnici izdanja iz 1996. godine

Ilustracija 2: faksimil 5. stranice Albelyjevog rukopisa

Sažetak:

Antun Ferdinand Albely, profesor prirodnog prava na Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu, autor je prve znanstvene studije o javnim financijama u Hrvatskoj. Iako je njegovo djelo iz 1824. godine ostalo u rukopisu do objave kritičkog izdanja 1996. godine, ono svjedoči o učenosti autora, posebice kada se sagledaju znanstveni uzori iz kojih je crpio svoje ideje o erarskoj upravi i napretku u području javnih financija. Albely se u uvodnom dijelu svoje studije posvetio upravo tim uzorima i jasno naznačio radove i djela na kojima se temeljila tadašnja financijalna znanost.

Ključne riječi: znanost o financijama, erarska uprava, javni prihodi

 Iz dokumenta:

…Učenjaci, u namjeri da ovom nesuglasju državnih probitaka i veličini potreba odrede mjeru, te da se ujedno pobrinu za trajnost javnih prihoda, pokušali su otkriti kvalitetniju erarsku upravu. Takvi, koji su se svojim spisima proslavili, jesu Sully, Turgott, Vauban, St. Pierre; osobito Quesnay sa svojim fiziokratima; Seckendorf (d), Schrödter, Loen, Mortime, Stewart, Genovesi, Veri itd. Njihove su pokušaje potom nastavila, baveći se znanstveno financijama, pojedina djela koja su napisali Justi, Ernsthausen, Sonnenfels, Pfeiffer, Rössig itd (e). No ti politički znanstvenici, lišeni vjerodostojnih (5) principa cjelokupne proizvodnje, ostavili su u praksi vrlo mnogo toga što je valjalo dopuniti… (6)

 

(d) Fuerstlicher Schatz und Rentkammer v. Seckendorf Leipzig 1752.

(e) System des Finanzwesens u. s. w., von Johan Heinrich Gottlob cvon Justi. Halle 1766.

Abriss vin einem Polizey- und Finanzsystem zum Gebrauch regierender Herren. Entworfen von Ernst von Ernsthaufen. Berlin 1788.

Principia Politiae, Commercii et rei Aerarii, e Germanicis lucubrationibus Clarissimi Viri Iosephi Sonnenfels, latine reddita a Wolgango Beke et c. Posonii 1808.