Interpelacija dr. Ignjata Brlića u Hrvatskom saboru, XCV. saborska sjednica držana dne 13. prosinca 1870.

Brlić upućuje interpelaciju Vladi zbog „protuzakonitog naziva ‘ugarsko-hrvatsko Primorje’ i provizorija za grad Rijeku i komentira ulogu parlamentarne oporbe.

Izvornik: Dnevnik Sabora trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije držana u glavnom gradu Zagrebu godine 1868.-1871., Zagreb, Tiskara „Narodnih novinah“ (s. a.), 1198-1199.

Ključne riječi: uloga oporbe u parlamentu

(…) „Zaista je vrlo neugodan i anormalan položaj, koj riedko biva u drugih parlamentih, da opozicija, kao da je pozvana, da upućuje vladu, da se drži zakona, stvorena u saboru. U svih drugih parlamentih vlada štiti zakon, dočim opozicija nastoji o naprednih ideah, da stanje, u koliko okolnosti dopuštaju, na korist svoje zemlje promjeni.“ (…)

Autor: dr. Ignjat Brlić (Brod na Savi, 1834.-1892.), političar i pravnik