Andrija Torkvat Brlić, koncept pisma banu Josipu Jelačiću bez datacije, vjerojatno iz Londona, ljeto 1849.

Brlić je u pismu Jelačiću napisao u čemu Velika Britanija može biti uzor Hrvatskoj, pri čemu je posebno istaknuo parlamentarni sustav kao temelj stabilnog političkog života te uređene državne financije i razvijeno gospodarstvo.

Izvornik: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, Zbirka starih i rijetkih knjiga i zbirka rukopisa, R 4024, str. 29.-30.

Ključne riječi: britanski parlamentarizam, gospodarstvo, državne financije

„Divna je ova država englezka u svakom obziru dostojna pozornosti naše, da se od nje mloge stvari naučimo, koje su njoj za temelj bogatstva, mogućnosti i velikoće – poslužile. Ol. se obratili k’ ustavu, koji traje od 600 godinah nepogažen nigda a mlogo put krvju naroda spašen od propada koji mu groziahu zlim nagovaranjem podlih fanětikah na samosilje vele nagnuti kraljevi, il pogledali na način i mir, kojim narod reforme parlamenta uživotvori, kojim pusti, da Chartiste sami u svojim načelim da tako kažem utope, i kojim i dan danas svaku tegobu svoju pred lice vlasti donaša za pomoć dobit, il oko bacili na neizměrnu obrtnost i razširenu trgovinu, na system državnih financiah – onda se moramo čudit i učit priznat, da državnik, narodni čověk i economist i financier ima što da vidi i upotrěbi za razbistrěnje i razabiranje svojih mislih i ćuvstvah.“