Školski vrtovi u Hrvatskoj u drugoj polovini 19. stoljeća i časopis Školski vrt
Izvori i prilozi:
Slika 1. Časopis Školski vrt – list za promicanje školskog vrtlarstva, pčelarstva i svilarstva
Slika 2. Školski vrt 9 (1891), 132-133.
Slika 3. Školski vrt 9 (1891), 134-135.
Slika 4. Nacrt školskog vrta u Zaboku iz 1891. godine, Hrvatski školski muzej, Mp 4897

Prvi školski vrtovi u Hrvatskoj se osnivaju tijekom druge polovine 18. stoljeća, a do 1874. godine u Banskoj Hrvatskoj bilo ih je oko dvjesto. Školskim zakonom iz 1874. određeno je da uz svaku školu mora biti i školski vrt. Na osnovi te odredbe od 1875. do 1885. podignuto je 294 novih školskih vrtova. Nastavnim planom za niže pučke škole bilo je određeno da se učenici četvrtih razreda obučavaju u njegovanju i oplemenjivanju voćaka i vinove loze, a učenice u povrtlarstvu.
Tijekom devedesetih godina 19. stoljeća izlazio je časopis Školski vrt – list za promicanje školskog vrtlarstva, pčelarstva i svilarstva u kojem je moguće pratiti kako su pojedine prakse vezane uz kulturu školskih vrtova dolazile u Hrvatsku iz središta Monarhije. Ravnatelj karlovačke Više djevojačke škole Vjekoslav Dominiković u nekoliko je brojeva toga časopisa tijekom 1891. napisao četiri teksta o školskom vrtu koji su dijelili djevojačka i dječačka škola u Karlovcu. U prvom uvodnom tekstu Dominiković daje prikaz razvoja školskih vrtova te analizira njihovu pedagošku funkciju kao i gospodarsku korist od njih. Iz ostalih tekstova saznajemo kakav je bio izgled školskih vrtova u Hrvatskoj krajem 19. stoljeća. Školski vrt u Karlovcu bio je podijeljen na šest dijelova: sjemenište, cjepiljnjak, dudinjak, matičnjak, povrtnjak i cvijetnjak. Uz školski vrt nalazio se i pčelinjak te gombalište. Pčelinjaci nisu bili obavezni ali su školske vlasti poticale učitelje da podižu pčelinjake i obučavaju učenike u pčelarstvu.
Osim časopisa Školski vrt kao primarni izvor za rekonstrukciju izgleda školskih vrtova u drugoj polovini 19. stoljeća koriste nam nacrti školskih vrtova. Jedan takav nacrt čuva se u Hrvatskom školskom muzeju u Zagrebu i prikazuje školski vrt u Zaboku iz 1891. godine.