Sl. 1: Naslovnica knjige Ignjata Alojzija Brlića Grammatik der illirischen Sprache (1842)
Sl. 2: Svijet u slikama bez slika: početak njemačko-hrvatskog teksta Orbic pictusa – Die Welt in Bildern = Svjèt u obrazih.
Sl. 3 i 4: Orbis sensualium pictus, Nürnberg, 1777.
Izvor: Hrvatski školski muzej, Zagreb

Kao dodatak knjizi Ignjata Alojzija Brlića Grammatik der illirischen Sprache (2. iz. 1842.) objavljen je, umjesto rječnika koji je bio sastavni dio prvoga izdana Gramatike iz 1838., hrvatsko-njemački tekst skraćenoga izdanja Orbis pictusa Jana Ámosa Komenskoga, što je ujedno i prvi hrvatski prijevod nekog djela ovoga pedagoškog klasika. Uz hrvatski naslov – Svjèt u obrazih, od Ivana A. Komenskoga – sljedeća je bilješka na njemačkom jeziku:
„Autor ovog djelca, obično nazivan Comenius, bio je visokoučeni Slaven koji je kako u češkoj književnosti tako u pedagogiji srednjega vijeka obilježio jednu epohu. Njegov ‘Svijet u slikama’ bio je prvi upotrebljivi udžbenik u srednjem vijeku, zbog čega je u kratko vrijeme bio preveden na sve europske jezike. U izvorniku, koji je pisan na češkom jeziku, tekstu su dodane ilustracije: otuda naslov djela.
Komenský je pripadao sekti Češka braća i nakon što je organizirao mnoga učilišta, među ostalima i mađarski kolegij u Sárospataku, protjeran je iz zemlje. Umro je u Nizozemskoj 1670. godine” (prev. Š. B.).

Orbis sensualium pictus (Osjetilni svijet u slikama), slikovna enciklopedija za djecu ili, kako se često naziva, prvi ilustrirani udžbenik namijenjen poučavanju u školi i kod kuće, objavljen je 1658. u Nürnbergu. Riječ je o dvojezičnom latinsko-njemačkom izdanju u kojem Komenský na 309 stranica opisuje svijet tako što svako od 150 kratkih poglavlja odnosno tema počinje slikom (drvorezom) s numeriranim elementima. Zatim slijede dvojezična tumačenja. Teme su iz područja prirodnih znanosti, geografije, politike, religije, prava, obrta, trgovine i svakodnevnoga života. Prva su poglavlja posvećena Bogu, zatim je predstavljen svijet prirode, a nakon toga čovjek i društvo te na kraju Sudnji dan. Knjiga je postala vrlo popularna, pojavila su se uskoro trojezična i četverojezična izdanja te jednojezični prijevodi na brojne svjetske jezike. Objavljena je u 200 različitih izdanja, prevedena i prerađena na gotovo 20 jezika te predstavlja sumu svih prethodnih udžbenika koje je Komenský napisao, krunu njegova pedagoškoga mišljenja i uvođenje načela zornosti u nastavnu praksu.