Ignjat Brlić, ϭ.  Političke stranke, Domobran, br. 146., 8. 11. 1864., str. 1.

 Izvor: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, Portal Stare hrvatske novine

Ilustracija: Naslovna stranica lista Domobran, br. 146. iz 1864. godine, u kojem je objavljen članak

Ključne riječi: političke stranke, glavna obilježja

„ (…) Po izkustvu drugih izobraženih narodah nuždno je k postanku političke stranke očitovanje više osobah o jednomišljenju u svih ili barem njekojih glavnih političkih pitanjih, nakanom ostvarenja. Koliko je pako za postanaka političke stranke izlišno, toliko je za njezin obstanak bitno nadalje: 1) da stranka ima čelovodju, koji bez sumnje njezina privoljenja njezino političko mnienje u ničem alterirati nemože, ali koji je za rukovodjenje discipline, reda i unutrašnje uprave stranke neobhodno nuždan; 2. da je stranka u neprekidnoj radnji, to u zboru to drugim načinom; 3) da je stranka razgranata po prostoru, na koji se njezine političke misli odnose. (…)“