Četvrti u nizu znanstvenih kolokvija iz serije “Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije” održan je u petak, 11. ožujka 2022. u organizaciji suradnice na projektu EuKor, izv. prof. dr. sc. Mirele Krešić. Na kolokviju su svoja istraživanja iz područja ženske pravne povijesti u posljednjim godinama Habsburške Monarhije predstavili Kamila Maria Staudigl (Ph.D.) sa Sveučilišta u Beču i Kinga Beliznai Bódiné (Ph.D.) sa Sveučilišta Eötvös Loránd u Budimpešti.