Četvrti u nizu znanstvenih kolokvija iz serije “Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije” održat će se putem video veze u petak, 11. ožujka 2022. u organizaciji suradnice na projektu EuKor, izv. prof. dr. sc. Mirele Krešić. Tematski usredotočenom na žensku pravnu povijest u posljednjim godinama Habsburške Monarhije, na kolokviju će istraživanja predstaviti Kamila Maria Staudigl (Ph.D.) sa Sveučilišta u Beču i Kinga Beliznai Bódiné (Ph.D.) sa Sveučilišta Eötvös Loránd u Budimpešti.

Pozivnicu na kolokvij možete preuzeti ovdje:

Projekt IP-2018-01-2539_Pozivnica_4. kolokvij