Marijan Šabić, suradnik na projektu sudjelovao je na Međunarodnom znanstvenom skupu povodom 55 godina samostalnog studija češkog jezika i književnosti u Zagrebu, održanom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 17. i 18. rujna 2021. Prvog je dana skupa izlagao na temu „Hrvatska recepcija Prokopa Chocholoušeka“, a 18. rujna moderirao je sesiju o recepciji češke književnosti u hrvatskom, makedonskom i rumunjskom kulturnom krugu.

BOHEMISTIKA-55-ZAGREB-knjiga-sazetaka

BOHEMISTIKA-55-ZAGREB-program-1