Suradnica na projektu EuKor, Teodora Shek Brnardić, održala je predavanje u sklopu Okruglog stola “Nove spoznaje u predmodernoj historijskoj znanosti I,” održanog 27. veljače 2021. Pod naslovom “Komparativna povijest i povijest transfera u ranom novom vijeku. Istraživanja i perspektive” autoričino je izlaganje otvorilo širok spektar istraživačkih tema u kontekstu novijih teorijsko-metodoloških modela.

Prezentaciju možete preuzeti ovdje:

Shek_Povijest transfera_27.2.2021