U srijedu, 5. lipnja 2019. godine u “Zlatnoj dvorani” Hrvatskog instituta za povijest, održan je 2. znanstveni kolokvij iz serije Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije. Tematski orijentiranim na političku kulturu i parlamentarni život, ovim kolokvijem pokriveno je još jedno područje istraživanja u sklopu projekta Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na političkom i kulturnom polju u 18. i 19. stoljeću (EuKor: HRZZ, IP-2018-01-2539).

Uvodnu riječ održao je ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest, dr. sc. Gordan Ravančić, a voditeljica projekta, dr. sc. Vlasta Švoger, predstavila je suradnike te glavne ciljeve i očekivane rezultate provedbe projekta EuKor.

Moderator kolokvija, suradnik na projektu EuKor i doktorand, Zrinko Novosel, predstavio je izlagače dr. sc. Franza Adlgassera (Austrijska akademija znanosti, Institut za istraživanje moderne i suvremene povijesti, Beč) i dr. sc. Andrása Ciegera (Mađarska akademija znanosti, Institut za povijest, Budimpešta) te otvorio znanstveni kolokvij.

Naslovljeno The Austrian Parliament, 1848 – 1918: From a Database towards a Collective Biography, izlaganje Franza Adlgassera uvelike se temeljilo na istraživanju biografskih podataka zastupnika Austrijskog parlamenta u ovome razdoblju. Osim uskoro javno dostupne baze podataka vezane uz socijalnu, regionalnu i obrazovnu pozadinu zastupnika parlamenta, Adlgasser je ukazao i na važnost istraživanja struktura političkih elita kroz pristup stvaranja kolektivnih biografija.

András Cieger je u svome izlaganju, naslovljenom The Political Culture of the Hungarian Parliamentarism in the 19th Century. Lights and Shadows, naglasak stavio na strukturu ugarske političke elite, čija je zajednička karakteristika uvelike ležala u pravnom obrazovanju njenih pripadnika. Suvremene debate vezane uz mađarsku državnost, Cieger tumači iz perspektive historiografske kritike usvojenih političkih narativa, u ovom slučaju, devetnaestostoljetnog shvaćanja ugarske ustavne tradicije.