U sklopu festivala povijesti Kliofest u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, predstavljen je projekt EuKor. Voditeljica projekta, Vlasta Švoger, predstavila je plan rada i ciljeve projekta, od kojih su neki, poput sudjelovanja suradnika na konferencijama, već ostvareni. Teodora Shek Brnardić izložila je stanje upravo tog aspekta rada na projektu, stavljajući poseban naglasak na nadolazeća sudjelovanja suradnika na konferencijama. Tematiku serije znanstvenih kolokvija Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije, koja se održava u sklopu projekta EuKor, predstavio je Branko Ostajmer, te najavio održavanje 2. po redu znanstvenog kolokvija. Zrinko Novosel prikazao je internetsku stranicu projekta te s njom povezani Digitalni repozitorij.